prostabium.pl Prostabium | STRONA G?óWNA

prostabium.pl
Title: Prostabium | STRONA G?óWNA
Keywords:
Description: Prostabium | STRONA G?óWNA STRONA G?óWNA SK?AD NIEWIARYGODNE ODKRYCIE ?WIADECTWA TEST I SPRSONALIZOWANY BILANS PROSTATY FAQ ZAMóWIENIE ON LINE Je?eli odpowiesz ?tak” na cho? jedno z tych pytań, to pra
prostabium.pl is ranked 21898285 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,387. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. prostabium.pl has 43% seo score.

prostabium.pl Information

Website / Domain: prostabium.pl
Website IP Address: 104.27.148.176
Domain DNS Server: trey.ns.cloudflare.com,cass.ns.cloudflare.com

prostabium.pl Rank

Alexa Rank: 21898285
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

prostabium.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,387
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $360
Yearly Revenue: $4,387
Daily Unique Visitors 1,106
Monthly Unique Visitors: 33,180
Yearly Unique Visitors: 403,690

prostabium.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 04 Aug 2016 05:31:16 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Server cloudflare-nginx

prostabium.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

prostabium.pl Traffic Sources Chart

prostabium.pl Similar Website

Domain Site Title

prostabium.pl Alexa Rank History Chart

prostabium.pl aleax

prostabium.pl Html To Plain Text

Prostabium | STRONA G?óWNA STRONA G?óWNA SK?AD NIEWIARYGODNE ODKRYCIE ?WIADECTWA TEST I SPRSONALIZOWANY BILANS PROSTATY FAQ ZAMóWIENIE ON LINE Je?eli odpowiesz ?tak” na cho? jedno z tych pytań, to prawie pewne, ?e cierpisz jak ponad 50% m??czyzn w wieku 50 lat i 75% m??czyzn w wieku 60 -70 lat na problemy z prostat?. TAK NIE Cz?sta potrzeba oddawania moczu TAK NIE Wstawanie w nocy, by odda? mocz TAK NIE S?abszy strumień moczu TAK NIE Opó?nione oddawanie moczu TAK NIE Popuszczanie po opró?nieniu p?cherza TAK NIE Uczucie nioopró?nienia do końca p?cherza TAK NIE Bóle i uczucie pieczenia. Wszystko jasne, te drobne k?opoty utrudniaj? Ci codzienne ?ycie, a tak?e Twój sen. Mo?na jednak co? zrobi?, aby zapobiec tym k?opotom. Jean Dutour t?umaczy nam, na czym polegaj? problemy z prostat?. Prostata, gruczo? wielko?ci orzecha w?oskiego, wagi kilkunastu gramów, umiejscowiony poni?ej p?cherza moczowego, przez który przebiega cewka moczowa, ma zwi?zek z procesem oddawania moczu. Gdy ko?o pi??dziesi?tki w organizmie m??czyzny zmniejsza si? produkcja m?skich hormonów, gruczo? mo?e zacz?? si? powi?ksza?. ?agodny rozrost prostaty pojawia si? z wiekiem m??czyzny. Dotyczy oko?o 50% m??czyzn w wieku 50 lat i 75% m??czyzn w wieku 60 – 70 lat. Powi?kszona prostata powoduje ucisk na cewk? moczow? i zw??enie jej ?wiat?a i coraz bardziej utrudnia oddawanie moczu. Chocia? ta zmiana fizyczna jest ca?kowicie naturalna, nie mo?na jej lekcewa?y?.Powi?kszenie prostaty powoduje zw??enie cewki moczowej i wiele przykrych dolegliwo?ci jak cz?ste oddawanie moczu (zw?aszcza w nocy), nieregularny i niepewny strumień moczu oraz uczucie, ?e p?cherz nie do końca jest opró?niony. Rozwizanie 100% naturalne z aktywnymi sk?adnikami o naukowo dowiedzionych w?a?ciwo?ciach i bez skutków ubocznych. 1) Saw Palmetto - Wybra?em jagody palmy saba?owej, poniewa? czyta?em, ?e Indianie z Ameryki Pó?nocnej od wieków stosowali je przy dolegliwo?ciach dróg moczowych i problemach hormonalnych. Ponad dwadzie?cia badań klinicznych wykaza?o, ?e po dziewi??dziesi?ciu dniach stosowania 88% pacjentów i ich lekarze stwierdzili skuteczno?? dzia?ania ekstraktu z owoców saw palmetto. 2) Epilobium - Po przeczytaniu bestselleru austriackiej zielarki postanowi?em w??czy? epilobium (wierzbownic?) do mojej receptury. Stosowane by?o przez plemiona Ameryki Po?udniowej, a badania naukowe wykaza?y jego rol? inhibitora prostaglandyny i tym samym skuteczne przeciwdzia?anie przerostowi prostaty. W dodatku ta ro?lina, która ro?nie na wysoko?ci 2500 m i której tylko czerwone i ró?owe kwiaty s? skuteczne, jest bardzo popularna w Alpach, co gwarantuje jej doskona?? jako??. 3) Pygeum - Od bardzo dawna mieszkańcy Afryki stosuj? ekstrakt z kory drzewa Prunus aricana w leczeniu dolegliwo?ci dróg moczowych. W fitoterapii ?liwa afrykańska stosowana jest w leczeniu zbyt cz?stego oddawania moczu i rozrostu prostaty. Dzia?a rozkurczowo, zmniejsza cz?sto?? oddawania moczu, zwi?ksza przep?yw i obj?to?? moczu tak, ?e nic nie pozostaje w p?cherzu. 4) Urtica dioica - Li?? pokrzywy jest bogaty w sustancje czynne (sole mineralne, witaminy, acetylocholina, histamina…), ale to sterole, a zw?aszcza b-sitosterol, który zawiera, niweluj? dolegliwo?ci zwi?zane z przerostem prostaty. 5) Kurkuma - Tradycyjna medycyna chińska i indyjska od tysi?cleci wykorzystuj? lecznicze w?a?ciwo?ci kurkuminy, znanej przede wszystkim z silnego dzia?ania przeciwzapalnego, a wi?c jak najbardziej wskazanej przy dolegliwo?ciach zwi?zanych z prostat?. Alain ? Moja prostata tak si? zmniejszy?a, ?e odwo?a?em termin operacji ? Carolina ? Jak uratowa?am nasze ma??eństwo dzi?ki nowym kapsu?kom na problemy z prostat? ? Jean Dutour ? Kiedy t?umaczy?em moim kolegom, ?e wyleczy?em moj? prostat? mieszank? 5 aktywnych sk?adników, wybuchn?li ?miechem. Ale od tej pory... ? Mo?esz te? z?o?y? zamówienie, dzwoni?c pod numer telefonu (pon.-pi?t. godz. 9.00 – 17.00, sob. 9.00 – 15.00: 22 5009477). STRONA G?óWNA | SK?AD | NIEWIARYGODNE ODKRYCIE | ?WIADECTWA | TEST I SPRSONALIZOWANY BILANS PROSTATY | FAQ | ZAMóWIENIE ON LINE | SITEMAP Regulamin Polityka prywatnosci The entirety of this site is protected by copyright ? 2001-2014 West Hamilton Ltd

prostabium.pl Whois

Domain Name: PROSTABIUM.PL